Als huisdiereigenaar komt u soms voor harde keuzes te staan. Hoewel wij deze niet voor u kunnen maken, willen wij u maximaal ondersteunen. Hoe we dat doen, leest u hier. Ook indien u geconfronteerd wordt met een natuurlijk overlijden of dodelijk ongeval, staan wij u uiteraard bij.

Onze rol

Wij willen u maximaal informeren zodat u zoveel mogelijk elementen mee kan nemen in een eventuele keuze aangaande euthanasie. Echter, dierengeneeskunde is geen exacte wetenschap en prognoses op blijvend letsel en herstelkansen kunnen niet altijd met honderd procent zekerheid worden gegeven. Ook dan, zullen wij u de mate van onzekerheid proberen schetsen.

Daarnaast engageren we ons om alle praktische modaliteiten die bij een overlijden komen kijken zoveel mogelijk voor u af te handelen, indien u dat wenst.

Waardig afscheid

Wij voorzien steeds tijd en ruimte om in serene sfeer afscheid te kunnen nemen. U bepaalt hoe lang of kort dit afscheid is, wij begrijpen dat.

Euthanasie

Wanneer de pijn ondraaglijk is, of wanneer de levenskwaliteit niet langer gegarandeerd is, kunnen wij met u in dialoog treden over actieve levensbeëindiging. Dit is de moeilijkste keuze die u in het leven van uw huisdier zal moeten maken. Wij geven u alle tijd die u nodig hebt om deze keuze voor uzelf te maken, ondersteund door onze medische inzichten.

Deze keuze wordt steeds gemaakt in het belang van de patiënt. Euthanasie omwille van praktische redenen wordt niet uitgevoerd.

Wanneer de afwegign aangeeft dat euthanasie de beste keuze is, zullen wij een catheter in de bloedbaan inbrengen waardoor wij rechtstreekse toegang verkrijgen tot de bloedbaan. We spuiten eerst een roes-inducerend middel in, gevolgd door het uiteindelijke bestanddeel: een overdosis slaapmiddel. U kan hierbij de hele tijd aanwezig zijn. Indien dit door u niet gewenst is, kan u zich door een medewerker van ons laten vervangen.

Na het overlijden

Wat er na het overlijden gebeurt, is sterk persoonsgebonden. Het is u, baasje die hierin de bepalende stem heeft. Hier ontzorgen we maximaal met betrekking tot de praktische modaliteiten.

Bijna steeds wordt gekozen voor crematie. Het verschil zit hem in de wijze waarop. U kan opteren voor crematie samen met andere dieren. Daarnaast is een individuele crematie mogelijk. Bij deze laatste, zijn er talloze mogelijkheden voor wat de as betreft. U kan kiezen voor een urne of juweel naar uw smaak. Uitstrooien van de as is ook een optie. Er bestaat geen ene, beste, keuze. Het is de keuze waar u persoonlijk het beste gevoel bij heeft, die de beste is.

Ongeacht van deze keuze, zullen wij zorgen voor het opbaren, het transport en het afhandelen van het papierwerk. Mocht het voor u heilzaam zijn deze zaken net zelf af te handelen, dan leggen wij u uit wat te doen.

Rouwen

Helaas is onze mogelijkheid tot hulpverlening in dit stadium beperkt. Dat neemt niet weg, dat u ons uiteraard nog kan contacteren mocht er toch nog een vraag rijzen.

Dit proces is erg persoonlijk. Sommigen vinden troost in het schrijven van een gedicht, het maken van een fotoboek of het monteren van een afscheidsfilm. Wij delen u ter inspiratie de film van Kylie.