Algemene Dierenkliniek Randstad

03-322 78 11 - Frans Beirenslaan 155, 2150 Borsbeek

Kankerpreventie

Borstkankerpreventie

EÉn op vier teven zal in de loop van haar leven borstkanker ontwikkelen. In 50% van de gevallen gaat het om kwaadaardige tumoren. Bij kattinnen is dit zelfs 80%!

Het risico op borstkanker kan dramatisch worden gereduceerd door vroegtijdige sterilisatie: door sterilisatie vóór de eerste loopsheid wordt het risico teruggebracht tot 0.08%, bij sterilisatie tussen de eerste en tweede loopsheid is het risico reeds 8% en na de tweede loopsheid 25%!
De relatie tussen sterilisatie en de kans op melkkliertumoren

De eerste loopsheid kan optreden vanaf 6 maanden leeftijd, dus adviseren wij de sterilisatie te laten uitvoeren op 5 maanden leeftijd.
Kattinnen worden gesteriliseerd vanaf 5-6 maanden leeftijd.

Het gebruik van de (prik)pil wordt ontegenzeggelijk afgeraden: het verhoogt niet alleen het risico op borstkanker, maar ook op baarmoederontstekingen, diabetes en beenmergsuppressie.

Het fabeltje dat een teef of kattin eerst een nestje moet hebben gehad is onjuist!!

Prostaatkanker bij de Bouvier:

Zoals hoger beschreven, werkt het niet castreren beschermend tegen de ontwikkeling van prostaatkanker. De Bouvier is een ras die blijkbaar nog gevoeliger is voor het ontwikkelen van prostaatkanker.

Het castreren wordt daarom afgeraden, tenzij het om bepaalde redenen noodzakelijk is, zoals teelbalkanker, prostaathypertrofie, prostaatcysten, gedragsproblemen.

Teelbalkanker bij cryptorchidie:

Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat een niet-ingedaalde teelbal een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van tumor.

Aangeraden wordt om zo’n teelbal vroegtijdig chirurgisch te verwijderen

Blaashalskanker bij de Schotse Terriër:

De Schotse Terriër heeft in vergelijking met andere rassen een 18-voudig risico op het ontwikkelen van overgangsepitheelcarcinoom van de blaashals. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat dit risico nog eens verdubbelt na gebruik van herbiciden en sommige insecticiden. Voorzichtigheid is dus geboden bij het gebruik van deze produkten in en rondom het huis.

Plaveiselcelcarcinoom oorranden van de kat:

Plaveiselcelcarcinomen van de oorranden van de kat kan voorkomen worden door enerzijds te voorkomen dat het dier tijdens de warmste preiodes van de dag niet buitenkomt (en dus niet blootgesteld wordt aan de UV-bestraling).

Anderzijds kan men de ongepigmenteerde, weinig behaarde oorranden beschermen door middel van het gebruik van een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor.

Vaccine-associated fibrosarcoma’s bij de kat:

Bij de kat kan op de plaats van een inenting of een andere injectie met een langwerkend produkt (bijvoorbeeld bepaalde antibiotica of corticosteroiden) een tumor ontstaan, een zogenaamde fibrosarcoma. Deze kunnen zich ontwikkelen na gebruik van voornamelijk ‘geinactiveerde’ vaccins, zoals hondsdolheid. Geadviseerd wordt om slechts tegen die ziekten te vaccineren waarvoor het dier een verhoogd risico loopt (bijvoorbeeld een dier dat buitenloopt in een regio waar een verhoogd risico is op het oplopen van FeLV-virus, wordt best gevaccineerd). Ook wordt het aangeraden om op bepaalde lokaties niet te vaccineren (zoals in de nekplooi) omdat het verwijderen van een eventuele tumor op deze plaats voor moeilijkheden kan zorgen.

Meer informatie hieromtrent kunt u vinden op http://www.geocities.com/~kremersark/brochure.html.

Baarmoederkanker bij het konijn:

Voedsters zijn op oudere leeftijd (50-80% boven de 4 jaar leeftijd) gevoeliger aan het ontwikkelen van adenocarcinomen van de baarmoeder: als preventieve maatregel wordt een ovariohysterectomie aangeraden vóór de leeftijd van 2 jaar.

Array