Algemene Dierenkliniek Randstad

03-322 78 11 - Frans Beirenslaan 155, 2150 Borsbeek

Verbouwingen

Nieuwbouw en renovatie

Inhoud

Nood aan nieuw

Gedurende vele jaren heeft onze hospitalisatie zieke dieren gehuisvest. Het voortdurend gebruik van deze ruimte eiste haar tol van de infrastructuur. Bovendien wilden we gebruik blijven maken van hedendaagse materialen en hadden we een waslijst aan wensen om het verblijf van onze patiënten comfortabeler te maken.

We kozen om niet voor half werk te gaan en namen een architect onder de arm die onze wenslijst concreet mocht maken op papier. Ettelijke versies later (ja, we zijn veeleisend), is de tijd gekomen om echt aan de slag te gaan. Tien augustus is onze aannemer begonnen met de werken.

Een goede voorbereiding...

De voorbereidende fase bestond uit het leegmaken van onze refter om onze patiënten te huisvesten. Zo zitten zij ver van de breekwerken. Wijzelf nemen tijdelijk onze intrek in een aangevoerde eetruimte op onze parking. Logisch dat wij even baan ruimen, jullie huisdieren gaan uiteraard voor.

Sloopwerken

Inmiddels is de oude hospitalisatie ontdaan van alle hout en glas, en bleef enkel een ruwbouw over. In de week van 17 augustus ging deze tegen de vlakte. Hierbij was het prioriteit de aanpalende vertrekken (nog) niet te slopen, wat ook gelukt is.

Met behulp van een kraan was het sloopwerk een koud kunstje. Afbraak van het oude hospitalisatie-vertrek.
Afval werd gesorteerd en afgevoerd (we geven natuurlijk ook om het milieu) zodat de grondwerken kunnen starten in de laatste week van augustus. Afbraak van het oude hospitalisatie-vertrek.

Plannen

De foto toont in het rood het gedeelte dat we hebben afgebroken. In de plaats komt een veel groter volume (de groene pijlen). Dit geeft ons de ruimte om honden en katten afzonderlijk op te nemen wat de rust voor de zieke dieren sterk bevordert.
Schema van de werken aan de hospitalisatie.
De tekening toont in het groen wat we bij gaan bouwen. Binnen enkele maanden vinden de patiënten daar een nieuw onderkomen.
Schema van de werken aan de hospitalisatie.

Grondwerken

Gedurende de eerste week van september werd het terrein afgegraven en plaatste onze aannemer de bekisting. Afvoerleidingen werden aangelegd en bewapening werd geplaatst.

Bekisting t.b.v. het te storten beton. De wapeningsnetten om het beton te versterken zijn geplaatst.

Op zestien september werd de bekisting volgestort met beton. Betonmolens reden af en aan om de pomp te voorzien van beton. Dankzij deze pomp kon het beton vlot in alle uithoeken worden aangevoerd.

Betonmolens zorgen dat de pomp steeds is voorzien van vers beton. Het temmen van de slurf aan het uiteinde van de pomp is een kunst op zich.

Hierna nam een professional met sherp zicht het over om het beton mooi te egaliseren.

Het net gestorte beton wordt zo egaal als een biljartlaken.

Luttele uren later, lag onze betonvloer reeds uit te harden. Beton die hierbij te snel droogt, verliest zijn kracht. Dankzij het weer was daartoe geen enkel gevaar.

De uitbouw van de eetruimte. De toekomstige hospitalisatie en operatiekwartieren. De grijze buizen zijn bestemd voor afvoer van water.

De muren verrijzen

Na het uitdrogen van de betonnen vloerplaat, kon onze aannemer de waterkering plaatsen. Momenteel worden de buiten- en binnenmuren opgetrokken. We zien onze nieuwbouw dan ook letterlijk iedere dag groeien. We zijn natuurlijk ook al op verkenning geweest. Toegegeven, we hadden wel het grondplan meegenomen om ons te kunnen oriënteren. De muren geven al een goede indruk van de indeling.

Oude hokken, nieuwe hokken

Van bij de afbraak, was het onze doelstelling de bestaande hokken een tweede leven ten dienste van de dieren te geven. Alles werd dan ook omzichtig gedemonteerd. Onze oude hokken zijn intussen overgebracht naar Spaanse Honden In nood. Zij gaan de kennels inschakelen in hun vestiging in Spanje. Het doet ons enorm veel plezier dit prachtig werk, gebaseerd op vrijwilligers met een immens hart voor dieren, toch een beetje te kunnen ondersteunen.

Dit betekent natuurlijk wel dat we zelf nieuwe hokken nodig hebben. We hechten een groot belang aan de dierenverblijven, dus zijn we niet over één nacht ijs gegaan. We maakten een weloverwogen mix van maten en modellen. Deze hokken zijn intussen per schip aangekomen in de haven van Antwerpen vanwaar ze per vrachtwagen naar onze dierenkliniek werden vervoerd. Wij slaan de hokken nog even op in afwachting van de volgende bouwfasen.
Een deel van de hokken opgeslagen voor inbouw later.

De ruwbouw groeit ons boven het hoofd

Letterlijk toch, gelukkig maar. Doordat de muren er nu staan, kunnen we al rondlopen in wat onze toekomstige hospitalisatievertrekken, operatiezalen en voorbereidingsruimten worden. Alles voelt, vreemd genoeg, veel ruimer aan dan in de vorige fase waar er enkel de eerste rij stenen lag.
De voltooide muren met raamopeningen, gezien van de straatkant.

Het dak ligt er

Na de voltooiing van de dragende muren, werden betonnen platen geplaatst om het dak te vormen. Vervolgens werd op deze platen bekisting aangebracht die intussen ook is volgestort met beton. We zijn bij het ontwerp van het dak de natuurlijke lichtinval niet uit het oog verloren, maar deze openingen zijn in deze fase nog veilig dichtgemaakt.
Het laatste stukje beton wordt gestort op het dak.

Spanje heeft ons ingehaald

Bij de afbraak van onze oude hospitalisatieverblijven, hebben we de hokken zelf netjes gedemonteerd met het oog op hergebruik. We zochten een partner die de kennels nuttig aan kon wensen en kwam zo uit bij Spaanse Honden In nood. We brachten de hokken naar hun logistiek punt in Antwerpen van waaruit zij het transport naar Spanje regelden.

In recordtijd hebben Shin-medewerkers in Spanje onderdelen van onze kennels hergebruikt. De hokken krijgen een tweede leven als nachtverblijf voor de opgevangen honden. Wij zeggen dan ook: hoedje af voor de vrijwilligers van Spaanse Honden In nood, prachtig werk!. U ziet hieronder zelf het resultaat.
Paco poseert terecht trots naast zijn vakwerk. Wij wensen de hondjes in Spanje een goed (nacht)verblijf toe.

Leidingen gelegd

Op de gegoten vloerplaat werden alle nodige leidingen voor warm en koud water, aardgas, electriciteit enzovoorts gelegd.
Leidingen voor gas, electra en water.
Leidingen voor warm en koud water.

Schuim vloer

Om in een volgende fase milieuvriendelijk de vloerverwarming te kunnen gebruiken, werd de betonvloer, met hierop de nutsleidingen, afgewerkt met isolatieschuim. Dit schuim wordt ter plaatse gemaakt en in het gebouw op de grond gespoten.
Het schuim wordt ter plaatse bereid in een mobiele installatie.
Het schuim hardt snel uit in de keuken.

Buitenschrijnwerk gemonteerd

In het nieuwe gedeelte maken we graag gebruik van natuurlijke lichtinval. Dit brengt een berg glas met zich mee die geplaatst diende te worden. De lichtinval zal het aangenaam vertoeven maken voor onze patiënten en aangenaam werken voor ons.
Ramen langs de straatzijde.
Ramen langs de achterzijde. De witte openstaande deur leidt naar de hospitalisatie.

Bezetten binnenmuren

Na een week intens werken, zijn de binnenmuren bezet. Het geheel voelt meteen al veer warmer aan.
Zicht op de pas bezette muren. We kijken naar de toekomstige operatiezaal voor orthopedie.

Vloerverwarming

Vele meters buis voor de vloerverwarming werden in een strategisch gekozen patroon op de vloer bevestigd. Deze worden later in een volgende laag van de vloer ingegoten.
De vloerverwarming met aansluiting op de technische ruimte.

Betegelen van de vloer

De vloerverwarming is inmiddels veilig ingegoten in een chappe. De laatste laag op de vloer wordt uiteraard gevormd door de tegels. Deze zijn met bijzondere zorg uitgekozen. Een tegel in een dierenkliniek dient tegen een stootje te kunnen. Ook moet hij perfect schoon kunnen worden gemaakt na het morsen van vloeistoffen allerhande. Echter willen we ook de honden voldoende grip geven bij het stappen of rechtkomen. Heel wat wensen dus die we in een neutrale grijze vloer hebben weten combineren.
De vloer nadert voltooiing.

Airconditioning

Op het plafond wordt het stilaan een snelweg van buizen: airconditioning, verluchting,... alles vindt een plaatsje. Gecombineerd met de vloerverwarming, zitten onze patiënten steeds in de juiste temperatuur. Deze temperatuur is individueel regelbaar per kamer. Hiernaast is natuurlijk ook ventialtie met warmterecuperatie voorzien zodat de lucht ook proper blijft.
Airconditioning gemonteerd op het plafond.
Airconditioning, ventilatie, electriciteit, data-verbindingen,... het plafond herbergt veel functies.

Plaatsing van de hokken voor katten en honden

Het allerbelangrijkste onderdeel, de nieuwe dierenverblijven, wordt geplaatst. We hebben een mix van diverse groottes zodat ieder dier een passend hok krijgt. Katten en honden worden gescheiden, alsook wordt er een onderscheid gemaakt tot lang en kort verblijf. Grote honden krijgen ook grote hokken, nog niet te zien op de foto want nog in opbouw in een afzonderlijke ruimte.
Hokken voor lang verblijf van kleine en middelgrote honden.
Hokken voor katten zullen bovenop deze schuiven gemonteerd worden.

Aanleg van de klantenparking

Vanzelfsprekend willen we onze klanten laten parkeren voor de deur. Jaren van gebruik en zeker ook het zware werfverkeer hebben de oude parking geen deugd gedaan. Gecombineerd met de noodzaak aan leidingen voor afwatering van het dak, was de keuze voor een nieuwe parking evident. Inmiddels is deze afgewerkt en in gebruik. Een pad naar de ingang is in voorbereiding. Dit neemt de noodzaak weg om naast het drukke tweerichtingsfietspad te moeten lopen.
Parking voorbehouden voor klanten.

Aan- en afvoer van gassen

Voor de beademing van patiënten maken we veel gebruik van medische zuurstof. Deze wordt aangeleverd in flessen van vijftig liter. Waar deze tot nu toe in kleinere flessen in de kamer zelf werden gestald, is de aanvoer nu centraal geregeld. De flessen bevinden zich buiten in een beveiligde kooi, beschut van de elementen.

Daarnaast wordt ook perslucht gebruikt voor het aandrijven van orthopedisch materiaal en beademingstoestellen. Tot slot is er een voorziening om de uitgeademde gassen af te voeren.
Driehonderd liter zuurstof klaar om aangesloten te worden.
Iedere operatiezaal heeft alle nodige aansluitingen voor gassen..

Handig binnen en buiten

Bijzondere aandacht ging uit naar de toegankelijkheid van ons gebouw. Voor die klanten die iets minder vlot te been zijn en voor kleine hondjes, was de drempel aan de ingang erg onhandig. Hieraan wordt gewerkt zodat de ingang volledig egaal is, zonder obstakels.

We gaan daarin nog een stap verder door ook de deuren te vervangen door automatische exemplaren. Makkelijk voor ieder, een must voor rolstoelgebruikers. Anderzijds, werd ook gedacht aan veiligheid (gecontroleerde toegang) en diervriendelijkheid (een hondje dat in de wachtzaal zou vluchten, kan niet zondermeer buiten op straat belanden.
Automatische schuifdeuren voor toegang tot het sas.

Een nieuw onthaal

Sinds onze beginjaren, is ons gewaardeerd klantenbestand gestaag blijven groeien. Helaas was er geen plaats om ook het onthaal te laten meegroeien. Dit hebben we resoluut aangepakt door de indeling van de ruimten te herbekijken. Geen simpele opgave waarbij rekening gehouden moet worden met stabiliteit van het gebouw dat een verdieping draagt. Onze aannemer werd bijgestaan door onze architect en een studiebureau zodat dit alles veilig uitgevoerd kon worden. Dankzij het optrekken van tijdelijke afscherming (met isolatie) kon de hinder beperkt worden.
Extra ruimte voor een comfortabel onthaal, voorbereid voor inrichting.

Array